ENERGIE POTRAVIN

Lidé dnes věnují spoustu pozornosti chemickému složení potravin, především vitamínům a minerálům, a ignorují jiné složky … Ještě méně přemýšlíme o ENERGII POTRAVIN, která je obrazem jejich chemického složení.

Energie či síla jednotlivých látek se nikdy nemůže rovnat energii či síle celého jídla. V přírodě fungují všechny věci společně a přesně jako hodiny. Odejmete-li z jídla živiny a vrátíte do něj pouze určité látky, nepocítíte synergické vlastnosti celku. To má za následek špatné zužitkování potravy.

Aby mohl být správně zužitkován například vápník, potřebuje fosfor, hořčík, flavonoidy, vitamíny skupiny B atd. Budete-li ovšem brát vápník v tabletách, této synergické akce nedosáhnete. Avšak budete-li vápník přijímat z přírody, v syrové stravě, získáte úplně všechno. Na přírodu a přírodní produkty jsme zkrátka krátcí.

 

Rozhodujícími faktory při zužitkování potravy je energie a správná činnost endokrinních žláz. My zužitkovací potenciál ničíme vařením a dalším zpracováním. Je strava, kterou konzumujete plná energie nebo jste energii a živiny ve Vaší stravě zničili tepelnou úpravou či jinak? Čím více energie jídlo má, tím větší má schopnost léčit. Proto jsou fruktóza a glukóza tak důležité. Tyto jednoduché cukry patří k nejdůležitějším faktorům při povzbuzování buněk k regeneraci.

 

Robert S. Morse (lékař-naturopat, biochemik, iridolog a bylinář)  uvádí: „ Když se zabývám pacientem, který má rakovinu, chci mu energii odebrat nebo dodat? Kdybych mu odebral větší množství energie, zemře. Chemoterapie a ozařování rakovinu šíří (metastazují), neboť ničí buňky a oslabují tělo. To výrazně snižuje energii pacienta, takže je potom ohrožen parazity a smrtí. Buňky mozku a nervové soustavy jsou nejvyššími energetickými centry v těle. Neurony vyžadují více energie než normální buňka. Při regeneraci je nesmírně důležité poznat, které potraviny mají nejvíc energie. Uzdravení, jichž jsem byl na naší klinice svědkem u nervových chorob a poranění, jsou dobře známá. Zažili jsme, jak pacientům znovu srostla mícha, třebaže k poranění páteře došlo před mnoha lety.“

Již víme, že mozek a nervová centra obsahují tkáně s nejvyšší energetickou či elektrickou hodnotou v těle. Víme také, že ovoce má ze všech potravin nejvíce elektrické energie. Tuto energii lze určit měřiči elektřiny a magnetismu. OVOCE je strava pro mozek a nervy a čistidlo tkání. ZELENINA stavitel a je vhodná pro svalové a kostní tkáně. OŘECHY a SEMENA jsou strukturální potraviny, které posilují tělo jako celek.

 

A teď se podívejme na elektromagnetickou energii (udává se v Angströmech) potravin, abychom poznali, které potraviny jsou klíčem k regeneraci a vitalitě. Čím více angströmů jídlo vyzařuje, tím větší má energii. Konzumujete-li čerstvé plody natrhané v přírodě, aniž byste je tepelně či jinak upravovali, přesune se jejich vysoká elektromagnetická energie do Vašeho těla a jeho buněk. Totéž platí o chemických vlastnostech potravin. Při trávení se rozštěpí chemické sloučeniny a struktury, načež se jednotlivé složky nebo prvky vstřebávají střevní stěnou do krevního řečiště. Krví jsou unášeny do jater a jednotlivých buněk, aby jim dodaly energii nebo pomohly regenerovat, a zbylé vedlejší produkty se potom vyloučí. V těle probíhá proces zvaný biologická transmutace, při němž tělo přeměňuje jeden druh energie v jiný, avšak lékaři tento proces dosud moc nechápou.

 

Angströmy a energie

Energie zdravých potravin

 

Ovoce (čerstvé, syrové)

8.000 - 10.000 Ǻ

Zelenina (čerstvá, syrová)

8.000 - 9.000 Ǻ

Mléko (čerstvé, syrové) pouze pro děti do dvou let

8.500 Ǻ

Zelenina (vařená)

4.000 - 6.500 Ǻ

 

 

Energie toxických potravin

 

Mléko (pasterizované)

2.000 Ǻ

Sýry

1.800 Ǻ

Rafinovaná bílá mouka

1.500 Ǻ

Vařené maso

0 Ǻ

 

 

Tělesné frekvence

 

Člověk (průměrně)

6.500 Ǻ

Pacient s rakovinou (obecně)

4.875 Ǻ

 

Uvedená tabulka ukazuje přibližnou hodnotu v Angströmech (Ǻ). Člověk potřebuje nejméně 6000 až 7000 Ǻ, abychom se mohli smát, být šťastní a zdraví. Pokud disponujeme pouze 4500 až 5200 Ǻ, jsme mnohem náchylnější k rakovině a jiným vážným degenerativním chorobám.

Zmražené čerstvé ovoce a zelenina budou po rozmražení vykazovat stejnou hodnotu vyzařování (elektromagnetické energie). Banány jsou jedním z mála druhů ovoce, které zvyšuje svou nutriční hodnotu a obsah cukrů, a tudíž i elektromagnetickou energii, když se utrhnou nezralé.

 

Čím nižší energii v jídle přijímáte, tím nižší bude Vaše systémová energie. A to má za následek sníženou funkčnost (hypoaktivitu) tkání. Čím více jsou potraviny, které konzumujete, nabity energií, tím budete energičtější a zdravější. Jakmile zvýšíme energii fyzického těla, vybředneme ze zoufalství a nemoci. Tělo je úžasný nástroj se zabudovanými samoléčebnými a čistícími mechanismy, který si plně uvědomuje sám sebe. Tělo může být tak zdravé, že Vám ani nepřijde, že ho máte. Žádné bolesti, žádné nemoci, pouze čistá energie. Chcete-li tuto čistou energii zažít, musíte čistou energii konzumovat. Vždyť je to tak jednoduché, jezte syrovou stravu a poznejte ten rozdíl.

 

Zdravé živé potraviny

To, co jíte, pijete, dýcháte a nanášíte si na kůži, se stává Vaším jídlem nebo jedem. Naše fyzické tělo je ideálně uzpůsobeno ke konzumaci syrové stravy. Všechno ostatní, jako jedovaté chemikálie, kovy a podobně, jsou cizí patogeny, které zaněcují, stimulují, dráždí nebo zabíjí buňky. Je to Vaše tělo a musíte ho správně živit a čistit, aby Vám i správně sloužilo.

 

Tradice nás „ubíjí“. Když se něco stane „tradicí“, neznamená to ještě, že je to správné a že se podle toho musíme řídit. Tepelně upravované potraviny jsou mrtvé potraviny; jejich chemické vlastnosti se změnily a jejich energie přišla vniveč. Mnoho zásadotvorných potravin se nyní stává kyselinotvornými. Jejich enzymy jsou zničeny a tak břemeno trávení zůstává pouze na těle. Trpí tím trávicí ústrojí, slinivka a játra. Trávení a vylučování takové potravy připravuje tělo o životně důležitou systémovou energii.

Proto je nutné konzumovat syrové zralé čerstvé ovoce, zeleninu, ořechy a semena. Robert S. Morse doporučuje osobně stoprocentní syrovou stravu, avšak protože tento druh stravy by tělo detoxikoval příliš rychle, měli by silně toxičtí jedinci, kteří berou hodně chemických léků, na ni přecházet pozvolna. Dále uvádí, že každý, kdo má rakovinu, poškozenou páteř nebo nervové problémy by měl postupně přejít na konzumaci výhradně syrové stravy. Je fakt, že v dnešní době existují i „kliniky“, kde léčí rakovinu právě díky syrové stravě (osobně jsem viděla o tom i videodokument), a z informací, ke kterým se člověk díky knihám či internetu dostane je známo, že rakovina se léčí i mnoha jinými způsoby…

 

Strava tvořená 80% syrových a 20% tepelně upravených potravin Vás zregeneruje a vyčistí, ovšem pouze do určité míry. Nejdůležitější je nezapomenout, že musíte zůstat alkaličtí. Čím více kyselinotvorných potravin konzumujete, tím budete kyselejší. Potom Váš úspěch při léčbě a regeneraci nebude stát za řeč a Vy začnete číst knihu za knihou, chodit po doktorech a utrácet spoustu peněz, a to zcela zbytečně. Vaření, pečení, ohřívání, smažení a jiné zpracování jídel radikálně mění jejich chemické vlastnosti a elektromagnetickou energii. Tyto změny učiní z jídla jed, s nímž musí tělo bojovat, místo aby živiny zužitkovalo jako energii a stavební materiál.

 

Péče o vlastní zdraví by měla být zábavou, radostnou výzvou, nikoli nepříjemnou povinností. A nedovolte nikomu, aby Vám bránil se změnit, rozvíjet se, detoxikovat se, protože pak se zbavíte Vašich nemocí. Zdraví si musíte vydobýt. Žádná kouzelná pilulka neexistuje! Cožpak nějaká chemikálie může vyčistit, alkalizovat a regenerovat tkáně? Vaše tělo nesnese dřevěnou třísku, natož jedovaté chemikálie. Občas je potřeba, abychom změnili naše postoje k věcem; někdy nám totiž zatarasí cestu životem… Chcete-li být zdraví, jezte zdravě, žijte zdravě, dýchejte zdravě, myslete zdravě a poznejte sebe jako zdravé.

Společně s ekologickou, živou stravou jsou BYLINY jednoduchým prostředkem k získání pevného zdraví a vitality. Detoxikace se zaměřuje na alkalizaci, homeostázu, posílení, revitalizaci, regeneraci a čistění. Konzumace zdravých, čerstvých a syrových potravin, jejichž chemické vlastnosti a energie nebyly změněny lidským zásahem, je zlatý klíč odemykající dveře do zdraví a vitality. Když potraviny ohříváte, měníte zcela zásadně jejich chemické složení, přičemž vznikají akrylamidy a jiné karcinogeny. To se děje především při vyšších teplotách (smažení, pasterizování, zavařování, sterilaci).

 

Je-li Vaše strava devitalizovaná, konzumujte biologicky nutriční doplňky. Zemědělci ničí mnoho potravin tím, že je sklízí nezralé, a znehodnocují chemickými hnojivy půdu, a tudíž i nutriční hodnotu potravin, které na ní vypěstují, přičemž podléhají tlaku na rozšiřování chovu jatečních zvířat. Nutriční doplňky jsou vyrobeny z ekologických potravin – zpravidla z toho nejlepšího, co příroda nabízí, pokud jde o obsah živin. To znamená, že takto získáte všechny látky, které potřebujete k životu. Oproti tomu konzumace syntetických nutričních doplňků může narušit chemickou rovnováhu Vašeho těla a negativně ovlivnit zužitkování živin a ionizační faktory, bez čehož není možný správný metabolismus.

Žijte prostě „PROSTĚ“ ! :-)

 

Neexistují nevyléčitelné nemoci, ale jen nevyléčitelní pacienti. (Paracelsus)