MMS jako lék nejen proti rakovině ?

MMS neznamená v tomto případě "multimediální zprávu", ale zkratku pro "mistrovský minerální roztok". Je to přípravek, který již použilo a nadále užívá mnoho lidí na celém světě. Za objevitele MMS je považován Jim Humble.

Za tento objev nedostal žádné ocenění, jak by bylo běžné, ale naopak je za tento svůj „objev“ pronásledován. Kdo jej pronásleduje si jistě domyslíte sami a nebo se dočtete v jeho knihách, které jsou k sehnání i na našem trhu v českém jazyce.

 

Jim Humble byl poprvé konfrontován s účinkem chloritanu sodného v roce 1996. Díky své práci v dolech na zlato často chodil do pralesa. V jeho batohu se vždycky nalézala láhev stabilizovaného kyslíku, aby mohl v nutném případě dezinfikovat vodu z řek. Když na jedné z jeho expedic pralesem dva jeho nosiči těžce onemocněli malárií a hrozilo, že zemřou, Jim Humble si pomyslel: „ když může stabilizovaný kyslík dezinfikovat vodu kontaminovaných řek a jezer, mělo by to být také možné v tělesných tekutinách člověka“. Zřejmě víc ze zoufalství než z přesvědčení a protože jednoduše neexistovala žádná jiná alternativa, vyzkoušel tento „nápoj“. Tak nemocní, jak tito dva nosiči byli, by vypili všechno a tak se této alternativy nezdráhaly a jako zázrakem byli po dvou hodinách zase „čilí“. Příští den se to opakovalo zase u jiných nosičů …

 

Jim Humble v dřívějších letech pracoval jako inženýr v leteckém výzkumu a účastnil se u NASA různých testů v programu letu do kosmu. Později šel za svým srdcem a pracoval v dolech na zlato, kde zavedl mnohá zlepšení a nové techniky a také vyvinul speciální techniky na redukci znečištění životního prostředí.

 

Jako vynálezce má v krvi „potenciál“ hledat odpovědi na otázky tak dlouho, dokud nejsou jeho otázky zodpovězeny … Zkušenost s uzdravením nosičů v pralese, kteří onemocněli malárií mu už nedala pokoj a vynořovaly se mu otázky, na které chtěl najít odpověď.

 

Jim se v malárii vyznal, neboť byl dost často v zemích, v nichž si malárie vyžádá ročně mnoho obětí a kde stejně jako dřív chybí skutečně účinný prostředek. Jim byl přesvědčen o tom, že objevil prostředek, pomocí kterého by mohl svět osvobodit od malárie. Tato myšlenka ho již nepustila a věděl, že musí najít na své otázky i odpovědi.

Jim Humble si v posledních 15 letech nedal pokoj, což vedlo k tomu, že dnes je léčitelná nejen malárie, nýbrž, jak to on nazývá „všechny nemoci této planety“, včetně rakoviny a HIV/AIDS.

 

A co že je to tedy „chloritan sodný“?

Chloritan sodný je chemická látka se silným antibakteriálním účinkem. Používá se po celém světě v nemocnicích a laboratořích na dezinfekci podlah a stolů na operačních sálech. Žádná jiná látky nevykazuje lepší antiseptický účinek než chloritan sodný. Americký úřad pro bezpečnost potravin FDA povolil chloritan sodný v potravinářském průmyslu, kde se používá k mytí masa, zeleniny a vajec. Po umytí výrobků tímto prostředkem se tyto výrobky již nemusí oplachovat, protože jediné, co po použití chloritanu sodného zůstane, je zanedbatelné množství jedlé soli. Všechno ostatní se rozpustí.

 

Také velí zásobovatelé pitnou vodou používají stále více chloritan sodný k čištění pitné vody. Jakmile byla voda dezinfikována, teče u nás z vodovodního kohoutku. Jen je škoda, že v pitné vodě nezůstane nic z chloritanu sodného, když si natáčíme vodu z vodovodu. Chloritan sodný se při dezinfekci zcela spotřebuje. V ČR se ale používá k čištění vody většinou chlornan sodný, který je naopak zdraví škodlivý i když to provozovatelé vodáren samozřejmě popírají.

 

Jim Humble a jeho přívrženci provádí školení po celém světě, aby byla zajištěna informovanost obyčejného lidu o tomto "levném" produktu, který prokáže každému mnoho služeb.

Luděk Sobota či Mgr. Jarmila Podhorná (Naděje) se v jednom rozhovoru též přiznali, že MMS znají a užívají jej. Mgr. Jarmila Podhorná v rozhovoru pro časopis Nová Regena dokonce uvádí, že MMS použila s úspěchem na plasmodia a že na parazity to funguje spolehlivě, což má již sama na sobě vyzkoušené.

 

Možná jedinou nevýhodou je to, že MMS není zrovna moc chutné, ale pokud už se někdo potýká s vážnou nemocí tzv. "na život a na smrt"....

Je mnoho lidí a lékařů, kteří budou všechny od tohoto přípravku odrazovat, tak jak se to stalo i ve vysílání různých TV stanic u nás i jinde ve světě, kde se obyčejným lidem neřekne celá pravda a dost informací v reportáži o MMS, kde např. vystupoval i samotný Jim Humble při návštěvě u nás v Praze bylo úmyslně překrouceno ... Ale zkušenosti lidí, kteří MMS užívají mluví jinak. Kde je tedy pravda?

Je na každém z nás, zda tyhle informace bude považovat za pravdu či  nějaký „blábol“, ale přesto - informace by neměly být zatajovány, ale měl by k nim mít přístup každý, aby se mohl v případě potřeby či stavu nouze svobodně rozhodnout …. Je to přece náš život a my bychom o něm měli rozhodovat.

 

Více informací o tomto přípravku, jak funguje, jeho historii a návody na použití lze najít ve vydaných publikacích či také na internetových stránkách www.emms.cz .

Poznámka: Nedoporučuje se přípravek MMS kupovat kdekoliv (nemusí být kvalitní a může pak způsobit více škody než užitku), ale z důvěryhodného zdroje.  

 

Zde uvádím jen několik článků z časopisu "Nová Regena":

 

MMS_rakovina a pan Kašpar.pdf (6,4 MB)

MMS_pan Kašpar 2 .pdf (1,9 MB)

MMS_info.pdf (1,7 MB)

 

Zde uvedené údaje mají informativní charakter a nenahrazují "zdravotní péči"