Záporné ionty a jejich vliv na naše zdraví

Záporné ionty, anionty? Říkáte si: „Jen nějaký pojem z fyziky či chemie, to mě přece vůbec nemusí zajímat ....“. Ale zdání klame; týká se to každého z nás, bez rozdílu. Čtěte dál…

Ionty a lidské zdraví

S ionty se setkáváme každý den od našeho narození, protože jsou nedílnou složkou ovzduší, které nás všude obklopuje. Ve vzduchu se vyskytují ionty dvou polarit, a to kladné - kationty a záporné - aniony. Vzhledem k tomu, že jsou obsaženy ve vzduchu, kterého denně „zkonzumujeme“ 15 kg, se dá dokonce říci, že žádného jiného léku, potravin ani tekutin nespotřebujeme za celý život tolik, jako právě jich. Jakým způsobem nás ovlivní, závisí na jejich vzájemném poměru.

V posledních letech se definitivně potvrdila vážnost vlivu iontové nerovnováhy na lidské zdraví. Přestože na tento škodlivý stav vědci upozorňují již dlouho, až alarmující nárůst civilizačních chorob, alergií, respiračních a duševních potíží donutil odborníky pátrat znovu po příčinách. A výsledky byly v mnohém ohromující!

 

Mimo klasické viníky zdravotních potíží, jako je znečištění chemikáliemi objevili ještě jeden nenápadný jed. Jed o to zákeřnější, že je neviditelný, není cítit a obtížně se měří. Jedná se o trvalé vystavovaní organizmu působení přebytku škodlivých – kladně nabitých iontů. Prakticky všechny civilizační vymoženosti totiž produkují tyto škodlivé ionty.

Kladné ionty mají negativní vliv na naše zdraví a převažují např. v uzavřených budovách, na znečištěné ulici i před bouřkou, kdy říkáme, že je dusno a špatně se nám dýchá.

Automobily, průmyslový smog, umělá vlákna, vysílače, ozónová díra, skleníkový efekt, televize, monitory, zářivky, kopírky, laserové tiskárny atd. Všechny tyto vlivy naprosto vychylují zdravou rovnováhu iontů (kterou nacházíme již jen na některých místech v přírodě) v neprospěch našeho zdraví.

 

Naopak záporné ionty na nás mají blahodárný vliv a hovoří se o nich také jako o vzdušných vitamínech. Jejich zvýšené množství nalezneme např. u vodopádu, u moře i časně zrána v lese. Na těchto místech se nám dýchá velmi dobře a rádi je vyhledáváme pro relaxaci a odpočinek. V zásadě bychom měli dýchat vzduch s obsahem alespoň 800 záporných iontů na cm3. V přírodě dosahují koncentrace aniontů hodnot až 50 000 v cm3, zatímco v interiérech se bohužel blíží nule.

 

Přitom právě na těchto místech trávíme většinu svého času! Pracujeme, učíme se, spíme. Převaha škodlivých – kladně nabitých iontů prokazatelně způsobuje bolesti hlavy, zvýšený krevní tlak, nervozitu, únavu a u citlivějších jedinců již po několika týdnech může odstartovat alergii, astma a deprese.

 

Pokud to zrekapitulujeme, tak KLADNÉ IONTY

Jsou v převaze na místech, kde trávíme většinu svého života, tedy ve městech a v uzavřených prostorech. Na vině jsou zejména umělé materiály, kterými se hojně obklopujeme (syntetické koberce, PVC podlahy, těsnící plastová okna atp.), znečištěné ovzduší, moderní technika, vyzařující řadu škodlivých látek (kopírky, tiskárny, zářivky, LCD monitory, televize a mobilní telefony), chemické čisticí prostředky a v neposlední řadě také cigaretový kouř. Vůbec nejhorším nepřítelem ionizace je klimatizace, která vytváří nepřirozeně umělé prostředí.

Převaha kationtů způsobuje bolest hlavy, nervozitu, únavu, nespavost, bolesti kloubů a zvyšuje krevní tlak. Při jejich dlouhodobém působení můžou u senzitivnějších jedinců odstartovat alergii, deprese či astma. Tento celosvětový problém byl objeven v 70. letech minulého století a popsán jako „Syndrom nezdravých budov“ (SBS - Sick Building syndrom).

 

ZÁPORNÉ IONTY

se vyskytují především v přírodě po bouřce, v jeskyních, na vrcholcích hor, v lese, na mořském pobřeží, u vodopádu apod. Místa s nejvyšší koncentrací záporných iontů se využívají jako klimatické lázně. Záporné ionty jsou významným zdrojem energie lidského těla. Podporují náš imunitní systém i psychickou pohodu. Díky nim se cítíme krásně, odpočatě a dobře se nám dýchá. Z toho plyne i dobrá nálada a klidný spánek.

Zvýšená koncentrace aniontů má pozitivní účinky na sliznice dýchacích cest, kde posilují samočisticí schopnost plic, proto zejména alergici pozorují výrazné zlepšení obtíží již po několika hodinách. Záporné ionty putují z plic do krevního řečiště, kde ovlivňují celou řadu procesů v našem těle. Zvyšují zásaditost krve, čímž odstartují její pročištění, zrychlují hojení ran a popálenin, zlepšují akomodaci očí, posilují imunitu, snižují krevní tlak, stimulují funkci žláz s vnitřní sekrecí, urychlují regenerační schopnost buněk, zlepšují metabolismus, působí proti volným radikálům, upravují hladinu serotoninu (hormon štěstí) a neurotransmiterů, čímž přispívají k naší spokojenosti a duševní pohodě, zvyšují koncentraci, zkvalitňují spánek, paměť a celkovou mentální výkonnost.

 

Vysoká koncentrace záporných iontů se nachází i v solných jeskyních, které jsou hojně navštěvovány alergiky, astmatiky, lidmi s chronickými respiračními onemocněními, ale i jedinci, kteří je vyhledávají pro odpočinek a relaxaci. Odborníci se shodují, že pobyt v solné jeskyni působí podpůrně i preventivně při mnohých onemocněních.

V přírodě je koncentrace atmosférických iontů ovlivněna teplotou, tlakem a vlhkostí vzduchu, ale také rychlostí a směrem větru, inverzí, deštěm, sluneční aktivitou. Z civilizačních faktorů má na iontovou koncentraci největší vliv znečištění atmosféry (aerosoly, radioaktivní látky).

 

Bylo laboratorně dokázáno, že prostředí obsahující vysokou koncentraci negativních kyslíkových iontů má letální účinky na bakterie a dokonce i v nižších koncentracích retarduje jejich množení. Proto lze využít právě k urychlení hojení operačních ran či k léčbě kožních chorob a popálenin. Ale také pro léčbu onemocnění horních cest dýchacích, poruch krevního oběhu i počátečního stádia hypertenze, ale také poranění či nemocí kůže, zvýšení imunity organismu. Též má vliv na stimulaci růstu rostlin.

Hodnoty záporných iontů v Lese dosahují 1 000 – 2 000 iontů/cm3, jeskyně Moravského krasu až 40 000 iontů/ cm3, naproti tomu městské prostředí se dostává až na hodnotu 100 - 200 iontů/ cm3.

Optimální koncentrace by měla dosahovat hodnoty min. 1 000 – 1 500 iontů/ cm3, pro psychicky velmi náročné práce je optimální hodnotu třeba zvýšit na 2 000 – 2 500 iontů/ cm3.

 

Ptáte se, jak „ k sobě“ přivábit co nejvíce záporně nabitých iontů, protože do volné přírody, lesa či solných jeskyní se tak často nedostanete? Protože nebydlíte v „hájovně u lesa“, kde lišky dávají dobrou noc….? :-)

Dnes se vyrábí např. Náramky či hodinky ze silikonu s turmalínem a germaniem, které vyzařují anionty (pozor jen na obyčejné silikonové hodinky či náramky – vždy se ptejte…) a další jim podobné náramky (např. Bionic Band).

Dále třeba Solné lampy (solné jeskyně). Jedním z dárců záporných iontů je krystalická kamenná sůl, ze které se vyrábějí solné lampy. Dokážou výrazně zlepšit klima místnosti, pomáhají při astmatu a alergii. Jejich použití je vhodné v bytech v blízkosti PC, TV, v zakouřených místnostech, kancelářích s klimatizací, ale také pro terapeutické a meditační prostory …

 

 

A nebo také Orgonity, které se dnes vyrábějí v různých tvarech a na různá použití (dekorační předmět, prsten, náramek …) a jsou vyráběny převážně z pryskyřice, kovových špon a křišťálu, případně dalších krystalů.

Existují určitě i další „skvělé věci“, ale uvádím jen to, co znám či používám já sama.

O tom, jak funguje Orgonit (orgon) si můžete přečíst na internetu, ale podle ohlasů uživatelů, kteří si orgonity rozhodli pořídit a používají je ve svých „příbytcích“, navozují pocit, jako když jste v lese a nebo je v místnosti použitý nějaký ionizátor, zvlhčovač … Lidé dále uvádí, že má blahodárný vliv na zdraví, lepší spánek, dodává člověku energii a pozitivní myšlení, radost, pocit štěstí, nadšení, úsměvů … a prospívá i rostlinám a zvířatům.
Pokud Vás zajímají samotné příběhy, na internetu najdete dostatek ohlasů spokojených uživatelů.

 

Orgonit - zdroj záporných iontů

Orgonit a výrobky na jeho bázi mají schopnost pracovat s Univerzální životní energií, která je všude kolem nás a je nezbytná pro život všech organismů. Orgonit funguje jako nepřetržitě pracující transformátor destruktivní energie z okolí na konstruktivní a tím neutralizuje primární příčinu škod páchaných elektromagnetickým smogem, chemikáliemi a radiací.  Orgonit je v základě směs kovových třísek zalitých v pryskyřici a dalším důležitou součástí je krystal křišťálu, který se umisťuje doprostřed orgonitu a jeho transformační schopnost zvyšuje minimálně dvakrát. Jak je známo, sám křišťál má  dobré léčící, čistící a neutralizační schopnosti, ale musí se pravidelně energeticky čistit. V orgonitu se ale stává v podstatě samočisticím.

Stručně o tom, co ORGONIT dokáže

Velký význam při uzdravení atmosféry mají vodní plochy a stromy. Pokud „orgonizujete“ vodu, čistí se i atmosféra vysoko nad ní, jelikož zde stále probíhá výměna energie. Orgon není statický, vždy se hýbe, proudí přírodou, teče a vodou zvlášť je velmi přitahován. Stromy jakožto živé organismy fungují jako anténa, zesilovač. Pokud např. pod strom zakopete orgonit, tak mnohem účinněji čistí okolní vzduch.

 • Neutralizuje destruktivní působení EM záření veškeré elektroniky, obrazovek, zářivek, trafostanic, vysokonapěťového vedení a rozvodů elektřiny vůbec, rádiového vysílání všeho druhu (TV, rádia, mobilní telefony, wi-fi, bluetooth, lokální vysílače).

 • Čistí vodu (vodu v hrnku, vodní nádrže, rybníky, jezera, řeky … ale i vodu protékající ve vodovodní trubce).

 • Čistí atmosféru od chemtrails, smogu, kyselých dešťů, jedovatého spadu všeho druhu.

 • Je uzdravovač nejen lidí. Díky tomu, že transformuje negativní energie, čistí a nabíjí tělo živou energií. Tělo potom má mnohem více energie na samoopravné procesy, a pro uzdravení nezbytnou automatickou detoxikaci …

 • Rostliny mají orgonit rády a rostou rychleji do větších výšek, rozměrů, plodnosti a zdraví.

 • Obecně zlepšuje a uklidňuje i atmosféru doma a v sociálních prostorách všeho druhu. Všude kde jsou lidé. Jak známo, myšlení produkuje energii, tato energie zase ovlivňuje myšlení dalších lidí kolem. Orgonit transformuje nízkou energii vytvořenou nízkými myšlenkami a emocemi. Stres, strach, napětí, zlost, zášť, nenávist. Projevuje se ve změnách v náladách lidí, v uvolnění, radosti…

 • Dokáže zrušit destruktivní energetické víry vystupující ze země, které na určitých místech vznikly např. z extrémně negativních myšlenek nebo emocí lidí. Místa tragédií, vražd, válečných bojišť, hřbitovů, popravišť. Citliví lidé tyto místa velmi dobře vnímají a dokážou je poznat i když nemusí vědět co se tam vlastně přihodilo.

 • Posiluje vrozené psychické schopnosti; dostává je na povrch a do vědomí.

 • Odpuzuje a zbavuje sil a motivace všechny destruktivní (predátorské) formy života. Hmotné i nehmotné. Stejně jako konstruktivní bytost nemůže žít v destruktivní energii, tak destruktivní bytost nemůže být v konstruktivní, protože je to pro ně nepříjemné.

 • Geopatogenní zóny a zemské dráhy s destruktivní energií harmonizuje a dělá konstruktivními.

 • Zvyšuje frekvenci lidí a jejich okolí.

Pokud jste dostatečně citliví, pak byste měli při prvním „seznámení se“ s orgonitem (podržením v rukou) cítit brnění rukou či celého těla, určité chvění jako proudění energie tělem, mravenčení, cítit teplo v rukou i jinde, často se vyskytuje pocit- nutkání začít zhluboka dýchat, ale můžete cítit i pocit uvolnění, relaxace či pocit lehké euforie J.

Pro největší přísun energie do těla musí být orgonit v těsném kontaktu s tělem nebo alespoň po kapsách. Nejlepší je ho držet přímo v ruce. Po několika hodinách „nabíjení těla“ začne probíhat samoléčení a zrychlená detoxikace, což může provázet i příznaky jako zima, únava a ospalost, bolest hlavy, nechutenství. Tyto pocity ale časem odezní.

Potvrdilo se, že orgonity do svého okolí výrazně emitují žádoucí záporné ionty. Kdo přijde do místnosti s orgonity, rozhlíží se, kde je nějaká čistička nebo zvlhčovačka vzduchu, nebo nějaký ionizátor. Jak je to možné? Způsobuje to orgon, do okolí orgonitu pak jsou emitována kvanta volných elektronů...

Záporně polarizované ionty a jimi osvěžený vzduch evokuje stejné pocity, jako vůně lesa po bouřce a navozuje velmi příjemné prostředí. Orgonity jsou také jejich zdrojem. Emitace aniontů je další důležitý účinek při jejich principu čištění a nabíjení prostor.

Bohužel díky znečišťování ovzduší a civilizačním vymoženostem (zejména přístrojům produkujícím ozón a výrobkům z umělých hmot a vláken) je důležitých záporných iontů stále méně a přes 60% populace, žijících většinou ve větších městech, dýchá většinu života vzduch, který je velmi vzdálený alespoň minimální doporučené úrovni záporně polarizovaných iontů. Dopady této trvalé nerovnováhy na zdraví jsou přitom veliké.

 

Role záporných iontů v detailních souvislostech

Zlepšování našeho zdraví

Záporný iont je významným zdrojem energie lidského těla. Záporné ionty rovněž hrají zásadní roli ve funkci všech buněk našeho organismu. Množství záporných iontů v buňce i vně buněčné stěny je pro její funkci kritické. Dodáme-li záporné ionty, dojde k otevření kanálů v buněčných stěnách a vyloučení toxinů a absorpci kyslíku a živin, tj. k vytvoření nových zdravých buněk. Nedostatek záporných iontů v buňkách má naopak negativní vliv na příjem živin a vylučování odpadních látek. To může vést k anémii, alergiím, bolesti ramen a zad, revmatismu, neuralgii, zácpě, gastritidě, žloutence, chorobám ledvin, nevyrovnanému autonomnímu nervovému systému, nespavosti apod.

 

Záporné ionty a spánek

Náš spánkový cyklus je tvořen čtyřmi úrovněmi hloubky spánku. Ty se během 7-8 hodin spánku čtyřikrát až pětkrát opakují. Jelikož je naše tělo schopno absorbovat záporné ionty pouze z 15-20%, je optimální být jejich působení vystaven právě po dobu 7 až 8 hodin. Např. vzduch, který dýcháme, má hustotu 1000 záporných iontů na krychlový centimetr, z čehož absorbujeme pouze 150-200. Mít tedy blízko postele alespoň jeden větší orgonit je velmi přínosné. Většina lidí si ho ukládá k posteli „k nohám“ (ne k hlavě), jelikož by spánek spíše narušoval „dobíjením energie“…

 

Zlepšení dýchání v přítomnosti orgonitu

Zvýšené množství záporných iontů činí vzduch svěží, dýchatelnější a lehčí, což výrazně zlepšuje dýchání. Běžná převaha kladných iontů má účinek právě opačný. Dýchání vyšší koncentrace záporných iontů zlepšuje průchodnost vzduchu v plicích.

Stimulací pohybu řasinek buněk vnitřního povrchu plic se posiluje samočisticí schopnost plic. Při koncentraci 100 iontů v cm3 a nižší, se pohyb řasinek zastavuje! Podle měření bývá jejich koncentrace v městských bytech a kancelářích dokonce nižší než 50 iontů v cm3. Proto je velmi vhodné interiéry ve městech vybavit orgonity, díky kterým je možné ve vnitřním prostředí dosáhnout hladiny záporných iontů.

Orgonit výrazně pomáhá proti vzniku alergií a astmatu. Tím, že emituje velké množství aniontů kyslíku (záporně nabitých částic), které vdechováním působí na sliznice a dále přecházejí do krve, působí jako vzdušné antihistaminikum - antialergikum. Zvýšené množství aniontů v krvi totiž upravuje hladiny vazoaktivních látek (histaminu, leukotrienu, prostaglandinu aj.), které jsou přímo zodpovědné za propuknutí a průběh alergické reakce, jakož i průběh astmatického záchvatu. Toto působení je umocněno ještě schopností aniontů podporovat regeneraci - hojení tkání a sliznic.

 

Záporné ionty ničí bakterie a viry, snižují nemocnost až o 80%

Nejsnáze prokazatelný důkaz účinků záporných iontů je jejich retardační účinek na bakterie a viry, což se často využívá ke sterilizaci zdravotnických zařízení, operačních sálů a popáleninových pracovišť.

Podle odborných studií je dezinfekční účinnost vzdušných iontů až 98% a snižuje pravděpodobnost nákazy vzdušnou cestou až o 80%. V dnešní době, kdy jsou stále častější chřipkové epidemie, množí se záněty horních cest dýchacích a počet alergií roste strmě nahoru, je používání orgonitů v interiérech víceméně nezbytností, nehledě na účinné snížení negativních vlivů elektrosmogu a patogenních zón.

 

Snižování škodlivého působení radonu

Karcinogenní nebezpečí při pobytu v oblastech s vyšším výskytem radioaktivního plynu radonu není způsobeno radonem samotným, ale vdechováním částic vzniklých rozpadem radonu (např. radioaktivní izotopy olova). Proto se doporučuje v těchto oblastech často větrat a utírat prach. Vzhledem k tomu, že se jedná o mikroskopické, velmi lehké částice, usazují se při vdechnutí až v nejzazších místech plic, kde již nefunguje proces samočištění řasinkového plicního epitelu. Tyto usazené částice pak "ozařují" okolní tkáň, a tím podstatně zvyšují riziko vzniku rakoviny.

Prostorem poletující mikročástice nebezpečných izotopů pak přitahují záporné ionty emitované orgonitem svou opačnou polaritou přímo ve vzduchu. Shluknutím mikročástic do tzv. těžkých clusterů jim již nedovolí poletovat a být vdechnuty. Toto řešení snižuje riziko vzniku rakoviny podle různých zdrojů o 16%, resp. až 40%.

 

Zvýšení pracovní výkonnosti

Výkonnost člověka je výrazně ovlivněna prostředím, ve kterém pobývá. Při každé fyzické práci nebo duševní činnosti má vysoký vliv čistota okolního vzduchu, tepelný stav prostředí, hladina hluku a intenzita osvětlení, také míra pohody a nebo stresu a nezanedbatelný faktor časového a emočního presu a tlaku.

Několik laboratorních studií ukázalo, že zlepšení kvality vzduchu (obohacený zápornými ionty) zvyšuje výkonnost simulované kancelářské práce. Je nesporné, že kvalitní vnitřní prostředí je při dlouhodobé expozici podmínkou zdraví lidí, jejich celkové spokojenosti a dobré pracovní výkonnosti. Náklady vynaložené na zlepšení kvality vnitřního prostředí mají po určité době vysokou návratnost a odráží se na kvalitě práce i zdraví a celkové pohody a potenciálu pracovníků.

Orgonit produkuje vzdušné aniony, které se inhalací dostávají do krve, následně příznivě ovlivňují paměť, zlepšují syntetické a analytické myšlení, snižují únavu a nemocnost a zvyšují pracovní nasazení a výkonnost. Také tím, že orgonit odstraňuje z okolí všechny nežádoucí disharmonická škodlivá působení patogenních, psychosomatických zón a elektrosmogu vytvářeného kancelářskou, mobilní a komunikační elektronikou a zařízeními, je ideálním a trvalým pomocníkem pro vytvoření příjemného prostředí jak pro práci, tak i pro odpočinek.

 

Snižování krevního tlaku

Vlivem dlouhodobého působení zvýšené koncentrace záporných iontů, kterými orgonit zaplavuje soustavně své okolí, dochází k příznivým změnám ve složení a vlastnostech krve. V krevním oběhu se zvyšuje pH krve, roste podíl albuminů a významně se snižuje hladina serotoninu. Výrazně klesá sedimentace a snižuje se počet leukocytů v perifériích. Nejnápadnějším projevem je však změna krevního tlaku. Záporné ionty snižují krevní tlak zejména u lidí se sklony k hypertenzi.

Záporné ionty přispívají k normalizaci potenciálu buněčné membrány, posilují buněčnou činnost a zlepšují vstřebávání výživných látek. Anionty evidentně podporují rozšiřování cév, zmírňují zvýšenou hybnost tepen a napomáhají snižování krevního tlaku. Výrazně zlepšují aktivitu srdečního svalu a podporují rekonvalescenci pacientů se zvýšeným krevním tlakem, chorobami srdce, srdečních cév a mozkovou mrtvicí.

 

Zlepšení koncentrace a paměti

Vzdušné aniony, které jsou produkovány orgonity, inhalací přecházejí do krve, působí na "vzrušivost" nervových zakončení, čímž přímo a rychle (v řádu hodin) příznivě ovlivňují paměť, zlepšují syntetické a analytické myšlení.

Bylo dále zjištěno, že vdechování vzdušných aniontů zlepšuje řidičské schopnosti (zejména na několikahodinové cestě), snižuje únavu o 40% a snižuje počet řidičových chyb až o 57%.

Dokonce bylo i vyzkoušeno, že orgonit dokáže snížit u automobilu jeho spotřebu paliva.

 

Odstraňování depresivních stavů

Orgonity prokazatelně mění složení vzduchu, obohacují ovzduší o vzdušné ionty záporné polarity (anionty), které jsou pro život stejně důležité jako vitamíny. Zdraví prospěšným záporně nabitým kyslíkovým iontům se také proto přezdívá Vitamins of air - vzdušné vitamíny, neboť mají skutečně blahodárný vliv na lidský organismus.

Zvýšená úroveň aniontů (záporně nabitých iontů) v krvi, a tím také v mozku, optimalizuje produkci neurotransmiterů (serotoninu - "hormonu štěstí", noradrenalinu a dopaminu), které jsou odpovědné za vznik deprese.

 

Pomoc při hubnutí

Orgonity zápornými ionty pozitivně ovlivňují hladiny neurotransmiterů v krvi (serotoninu - hormonu štěstí, noradrenalinu a dopaminu), čímž upravují výkyvy nálad a také chuti na jídlo - zejména sladkosti a noční "vyjídání ledničky". Jak je známo, ve více než 70% případů má nadváha psychické důvody. Konzumací potravin (zejména s vysokým obsahem cukru) si člověk uměle navozuje iluzi a pocit spokojenosti a zahání tím dennodenní stres a frustrace. Toto konání se poměrně brzy stává závislostí a jelikož takové jednání převládá a uspokojuje stále více lidí, máme tu epidemii nadváhy. Tím, že orgonit emitováním záporných iontů upraví hladinu serotoninu (hormonu štěstí) v krvi, pomáhá ke snížení zbytečné konzumace. Také tímto zrychluje metabolismus, regeneraci buněk a výměnu elektrolytu v krvi.

Vzdušné anionty též upravují pH krve směrem k zásadité reakci, což podporuje lepší trávení, snižuje ukládání cholesterolu, zvyšuje odbourávání tuků a působí např. proti dně a revmatickému zánětu kloubů způsobenému vylučováním kyseliny močové do kloubní chrupavky. Je tedy zřejmé, že ovzduší a metabolismus jedince spolu velmi úzce souvisí, ač si tuto souvislost lidé málokdy uvědomují.

 

Podpora růstu rostlin

V prostorách, kde je dostatek prospěšných negativních iontů, je růst rostlin výrazně stimulován, naopak při koncentraci pod 30 iontů v cm3 se růst rostlin výrazně zpomaluje. Růst rostlin je tedy zřejmým indikátorem iontové nerovnováhy ve vnitřních prostorách.
Použití orgonitů velmi napomáhá optimálním podmínkám pro růst a pěstování rostlin. Pomocí orgonitů můžete vytvářet iontovou rovnováhu a vnímatelné komfortní prostředí vhodné nejen pro člověka, ale i pro rostliny a zvířata.


Orgonit jako osvěžovač vzduchu

Dýchat záporné ionty je velmi příjemné, voní jako vzduch po bouřce. Stejně tak místnost, kde jsou orgonity umístěny. Klasické ionizátory (narozdíl od orgonitů) ionizují i veškeré prachové částice, které se pak usazují jako černá špína nejen na předmětech v okolí ionizátoru, ale i v koutech místnosti. Místnosti s trvale zapnutým klasickým ionizátorem bývá potřeba po roce vymalovat.

Uvádí se, že orgonity nahrazují i v menších místnostech dříve stojatý mrtvý vzduch, který by se dal krájet, svěžím čerstvým voňavým vzduchem.

 

Vliv stavebních konstrukcí na koncentrace iontů v interiéru

Nejmenší vliv na celkovou koncentraci atmosférických iontů ve vnitřním prostředí mají objekty z přírodních materiálů (dřevo, cihelné zdivo). Ionizaci vzduchu v interiéru značně negativně mění železobetonové zdivo panelových domů. Pro udržení nezbytné koncentrace iontů je v nich obzvlášť důležité větrání. Krajním případem jsou panelové objekty bez možnosti přirozeného větrání s klimatizací. V takových domech je koncentrace iontů v ovzduší velmi malá a pro komfort prostředí se doporučuje obnova ionizace vzduchu pomocí ionizátorů uměle.


Vliv lidských činností na ionizaci vzduchu

Největším nepřítelem přirozené ionizace vzduchu je kouření. Cigaretový dým je aerosol množství chemických látek, hlavní složkou je dehet. Mikroskopické kapičky dehtu mají mimořádnou schopnost vázat na sebe lehké záporné ionty a ve velkých kvantech způsobují jejich zánik.

Druhým nepřítelem ionizace vzduchu je dlouhodobý pobyt více lidí v nevětrané místnosti. Lidé pak mají pocit "vydýchaného vzduchu" a "nedostatku kyslíku". Ve skutečnosti se jedná o nedostatek lehkých záporných iontů.

Třetím nepřítelem je úprava vzduchu klimatizací, kdy se vzduch filtruje, vlhčí a dopravuje v potrubí často na značně vzdálená místa. Míst, kde mohou lehké ionty zaniknout, je tedy mnoho. S klimatizací se však v obytném prostředí setkáváme výjimečně.

Dalším činitelem, který ovlivňuje okamžitou ionizaci vzduchu v bytě je provoz televizní a počítačové obrazovky, které se podílejí na rychlejším zániku lehkých iontů.

Působení ionizace vzduchu na člověka

Přímé působení vzdušných iontů se děje jednak vdechováním, tedy v plicích. K přímému působení dochází i na povrchu těla, kůží. Řada autorů ještě dnes o přímém působení iontů na člověka diskutuje. Samo jejich působení není dosud detailně objasněno. Protože člověk nemá specifické čidlo k vnímání iontů (ionty ve vzduchu nevidí ani necítí - vnímá však jejich deficit jako ztrátu pocitu pohody), předpokládá se informace mozkové kůry pomocí podprahových podnětů.


Informací o vhodnosti či spíše naléhavé potřebě a nedostatku záporných iontů v našem okolí najdeme nepřeberně. Víceméně se potom již opakují. Pokud Vás trápí některé jmenované příznaky osobně, stojí za zvážení, promyslet některé řešení. Orgonity ustavičně zaplavují své okolí zápornými ionty. Pořízení několika orgonitů do bytu patří mezi ta řešení levnější a rozhodně účinná.

 

A závěr?

Tak už víte, proč Vás bolí hlava nebo se necítíte zrovna nejlépe, když se nedostanete dlouho ven - na vzduch, když jste v místnosti plné lidí a vydýchaného vzduchu… v práci, kde máte klimatizaci, počítač, kopírku a další technické vymoženosti?

A proč se cítíte zcela jinak ve městě a jinak v přírodě - v lese, na chatě či chalupě … proč se daří lépe lidem s astmatem či lupénkou u moře… ?

Vše se dnes zase pomalu vrací zpět k přírodě, což je určitě dobře a jak se říká:

PŘÍRODA je MOCNÁ ČARODĚJKA !!!